ΚΤΕΟ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΚΤΕΟ ΜΗΧΑΝΩΝ

 

·         Τεχνικός Έλεγχος:

Ο Τεχνικός έλεγχος μοτοποδηλάτων – μοτοσικλετών αφορά όλα τα δίκυκλα άνω των 50 κυβικών. (Άδεια που έχει εκδοθεί στο Υπουργείο)

Στάδια Ελέγχου :
Έλεγχος της ταυτότητας του δικύκλου(πινακίδα κυκλοφορίας, αρ. πλαισίου,αρ.  κινητήρα, κλπ)
Έλεγχος καυσαερίων

Έλεγχος των φώτων
Ταχύμετρο (μόνο για μοτοποδήλατα έως 50cc)
Έλεγχος συστήματος πέδησης στο φρενόμετρο
Ηχομέτρηση (Σε ειδικές περιπτώσεις)
Οπτικοί Έλεγχοι

Επανέλεγχος

Σε περίπτωση που στο όχημά σας διαπιστωθούν σοβαρές ελλείψεις, έχετε στην διάθεση σας 30 ημέρες για τον επανέλεγχο και την έκδοση του δελτίου τεχνικού ελέγχου, εφόσον αποκατασταθούν όλες οι ελλείψεις.

 

·        Απαραίτητα δικαιολογητικά

 

Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα το δίκυκλο
Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο μόνο από το Υπουργείο ή την Αστυνομία
Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (εφόσον έχει εκδοθεί)

Ανάριθμα δικύκλα :
Εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών προσκομίζονται ακόμα:

Το πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου
Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας της χώρας εισαγωγής τους

 

Εκπαιδευτικά δίκυκλα:

Εκτός των παραπάνω προσκομίζεται και η "'Αδεια λειτουργίας της σχολής"

 
 

·        Κάρτα Ελέγχου Θορύβου

 

Όλα τα κυκλοφορούντα μοτοποδήλατα, μοτοσυκλέτες και τρίτροχα οχήματα υποχρεούνται στην έκδοση Κάρτας Ελέγχου Θορύβου, η οποία ισχύει  για ένα έτος. Το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου επέχει θέση Κ.Ε.Θ. για ένα έτος από την έκδοσή του.

 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΤΕΟ ΜΟΤΟ 20

 

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ <200cc
25€ (τιμή με εκπτωτικό κουπόνι)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ >=200cc
30€ (τιμή με εκπτωτικό κουπόνι)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ 25€
1ος ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΥΚΛΑ ΔΩΡΕΑΝ
2ος ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΥΚΛΑ 15€
ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΚΤΕΟ 20€
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΡΙΘΜΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ 35€

 

 

·        Πρόγραμμα Πρόσκλησης MOTO 2014

 

Νομός Αττικής

 

Για το πρόγραμμα πρόσκλησης μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών του Νομού Αττικής ισχύει:

 

 Προσκαλούνται για τεχνικό έλεγχο, οι δίκυκλες  μοτοσικλέτες με άδεια κυκλοφορίας στο νομό Αττικής, σύμφωνα με τα παρακάτω:

ΗΜ/ΝΙΑ 1ΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Του έτους 2007

Από 01-01-2014 έως 30-04-2014

Του έτους 2008

Από 01-05-2014 έως 31-08-2014

Του έτους 2009

Από 01-09-2014 έως 31-12-2014

 

1. Τα δίκυκλα που έχουν ταξινομηθεί από 01-01-2010 και μετά υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο μετά από τέσσερα έτη από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας με προθεσμία από τρείς (3) εβδομάδες πριν έως μία εβδομάδα μετά την ημερομηνία αυτή.

2. Οι ανάριθμες μεταχειρισμένες δίκυκλες μοτοσικλέτες που προέρχονται από χώρες του εξωτερικού, για να τους χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας, θα πρέπει πρώτα να εφοδιαστούν με δελτίο τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ.

3. Τα δίκυκλα (μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα), που έχουν αντικαταστήσει ή θα αντικαταστήσουν τον αριθμό κυκλοφορίας τους, υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με τον πρώτο αριθμό κυκλοοφορίας, που τους είχε χορηγηθεί..

4. Τα εκπαιδευτικά δίκυκλα (μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα) υπόκεινται σε ετήσιο περιοδικό έλεγχο.

5. Δίκυκλα (μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα) με έδρα ή διεύθυνση κατοικίας ιδιοκτήτη που ανήκει σε άλλη Περιφέρεια της χώρας, στην οποία έχει εκδοθεί πρόγραμμα πρόσκλησης τους για τεχνικό έλεγχο και τα οποία κυκλοφορούν στην Περιφέρεια Αττικής υποβάλλονται σε τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με το πρόγραμμα πρόσκλησης της Περιφέρειας στην οποία ανήκει η έδρα τους.

6. Όσα δίκυκλα (μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα) όφειλαν πριν την ημερομηνία ταξινόμησής τους στην Περιφέρεια Αττικής να έχουν ήδη προσκομιστεί για τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με την πρόσκληση της προηγούμενης έδρας τους και δεν προσήλθαν για τεχνικό έλεγχο θα ελέγχονται ως εκπρόθεσμα.

 

Πρόγραμμα Πρόσκλησης ΜΟΤΟ 2013

Νομός Αττικής

 

Για το πρόγραμμα πρόσκλησης μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών του Νομού Αττικής ισχύει:

 

 Προσκαλούνται για τεχνικό έλεγχο, οι δίκυκλες  μοτοσικλέτες με άδεια κυκλοφορίας στο νομό Αττικής, σύμφωνα με τα παρακάτω:

ΗΜ/ΝΙΑ 1ΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Του έτους 1999

Έως 28/02/2013

Του έτους 2000

Έως 31/03/2013

Του έτους 2001

Έως 30/04/2013

Του έτους 2002

Έως 31/05/2013

Του έτους 2003

Έως 30/06/2013

Του έτους 2004

Έως 31/08/2013

Του έτους 2005

Έως 31/10/2013

Του έτους 2006

Έως 31/12/2013

 

*Οι εκπαιδευτικές μοτοσυκλέτες υπόκεινται σε ετήσιο περιοδικό έλεγχο.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!

Από την Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής ανακοινώνεται ότι παρατείνεται η τελική ημερομηνία υποχρέωσης προσέλευσης των δικύκλων μοτοσικλετών για τεχνικό έλεγχο, και πιό συγκεκριμένα, οι μοτοσικλέτες που έχουν ταξινομηθεί σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής και έχουν προσκληθεί για έλεγχο από 30/04/2012 έως και 30/04/2013, οφείλουν πλέον να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο έως και την 25/05/2013.

 

Μοτοσικλέτες οι οποίες δεν προσκομίζονται για Τεχνικό Έλεγχο εντός των ημ/νιών που αναγράφονται στο πρόγραμμα πρόσκλησης, θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Το επίσημο πρόγραμμα πρόσκλησης δικύκλων βρίσκεται αναρτημένο στον παρακάτω σύνδεσμο του Υπουργείου Μεταφορών:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ 2013

XARTIS

EPIKOINWNIA

FAQ

*E-mail:
*Ονοματεπώνυμο: